پربیننده ها

آخرین اخبار

17. فروردين 1398 - 22:45   |   کد مطلب: 304595
اولین مطلب خبری بدون نقطه در دنیای خبر توسط رسول مرادی خبرنگار برجسته کرمانشاهی نوشته شد.

به گزارش اسلام آباد خبر، به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، وسع ملک ملی در گرو مولد محوری؛ احوال ملک ما در همه عرصه‌ها اگر کمی مطالعه و مرور گردد موارد مساعد و دلگرمی‌های وادی ملی (رادمردی، مهر، علم، حلم و سلم) آدمی را مسرور کرده و احساس آرامی مى آورد.

سوای مکارم مطرح آمده و مراحم الهی که در سراسر، سرای ملی ما گرد آمده، درد‌ها و آلامی، هم دل مردم را درد آورده و هم درد دل مردم را همراه دارد.

درد‌های مالی ملی، درآمد و کار و حال مردم را در عسر آورده و گله‌ها مطرح می‌گردد؛ سهم عمده درد‌های مالی ما سوای عدوگری اعداء، عواملی در وادی ما دارد.

هر دردی در عالم دوا، و دوای هر درد هم دو مرحله دارد مرحله اول آگاهی علل درد و مرحله دوم هم مداوای درد؛ داروی درد مالی ملک ما در اسم سال ماوا دارد و گره‌های کور امور ما واگردد اگر اسم سال در عمل روا گردد.

هرکس در عمل آمد اسم سال سهمی دارد و اصلا امسال سال سهامی عام اسم دارد؛ آری امسال اسمی مهم دارد و اسم مهم هم رسمی مهم.

امسال آوردگاهی دارد و آوردگاه هم محل گردآوری آورده‌های مهم؛ در آوردگاه اگر اراده، علم و عمل گرد آمد هر کاری همراه اصول در حصول رسد. مولد محوری و واکرد گره واحد‌های مولد، اصلی عمده و سهمی اساسی در حصول وسع مالی ممالک دارد.

عرصه مولد محوری عملی سودآوری دارد و ملک کارا و دارا گردد.

کمک مسئول‌ها هم در ارائه وام و هم در مداوای آلام اداری هر مولد محصول ملی که در مهلکه آمده را رها دهد.

راه دگر امداد مولد‌های کالای ملی در سد راه و عدم ورود کالای هر سوداگر در وادی ملی عملی گردد.

هواداری و روی آوری مردم روی محصول ملی اسم سال را روا آورد اگر سطح کالا‌های ملی هم در سوی صعود رو آورد.

روآوری و سودآوری در ملک ملی، دوام وسع ملی را در عمل آرد. مسلما اگر عرصه عمل هر طماع را مسدود کرد و کار‌ها سوی کارآمد‌ها رود رهاورد مساعدی را همراه آورد.

حال اگر موارد مطروحه در کمال همدلی در عمل آمد مراد ملک حاصل آمده و وادی ما دام رهد و در کام رسد.

کام ما در گرو علم و عمل ما، و علم و عمل ما در عرصه داوری. رسول مرادی

این مطلب خبری با موضوع نامگذاری سال 98 نوشته شده و به بررسی مشکلات اقتصادی کشور و راهکارهای حل آن پرداخته شده است.

این مطلب خبری به صورت هنرمندانه ای نگارش شده به طوریکه هیچ یک از کلمات آن نقطه ندارد و نخستین مطلب خبری در دنیای خبر است که به این شکل و بدون نقطه نوشته شده است که این برای جامعه خبرنگاران کشور و بویژه استان کرمانشاه یک رکورد و افتخار به شمار می رود.

رسول مرادی فعال چیره دست و چهره مردمی رسانه که هم اکنون در صداوسیمای مرکز کرمانشاه فعالیت دارد در این باره می گوید که هدف از نوشتن این مطلب به این شکل این است که به مسئولان محترم این پیام را بدهم همانطور که می توان در مورد شعار سال مطلب بدون نقطه که البته تقریبا کار دشواريست نوشت می توان با استفاده صحیح و هوشمندانه از نقطه های قوت، مشکلات کشور و به ویژه مشکل اقتصادی و معیشتی که زندگی  مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده را به حداقل رساند.

این فعال و تحلیگر رسانه معتقد است که کشور از استعدادهای بسیار فراوان طبیعی و انسانی برخوردار است و با برنامه ریزی صحیح، تدوین سند توسعه حقیقی در همه بخشها، استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص، اعتماد به جوانان، واقع بینی، کنار گذاشتن مسائل حاشیه ای، توکل و اراده و همدلی می توان از مشکلات و پیج های سر راه به سلامت عبور کرد و ایرانی شایسته ایرانی ها ساخت.

دیدگاه شما

پایگاه وبلاگنویسان استان کرمانشاه
پایگاه خبری امید
کانال تلگرام اسلام آبادخبر
راوند خبر
اینستاگرام اسلام آبادخبر
دوره آموزش مجازی برنامه نویسی تلفن همراه
پارلمان مجازی ایران