آخرین اخبار

24. فروردين 1398 - 10:35   |   کد مطلب: 304623
اسلام آبادخبر، یک کارشناس سیاسی معتقد است که آمریکا در قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی مرتکب یک خطای استراتژیک شد.

به گزارش اسلام آباد خبر، محمدرضا خوش چهره در گفت و گو با خبرنگار مرصادنیوز در مورد اقدام اخیر آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی اظهار داشت: تحلیل اقدام اخیر آمریکا بستگی به زاویه نگاه ما دارد در مواقعی ممکن است تنها به عنوان یک خبر یا واقعه و در مواردی با نگاهی استراتژیک و جامع نگر با لحاظ جنبه های قبلی به آن نگریسته شود که این ها متفاوت است.

وی افزود: گاهی به سادگی گفته می شود که آمریکا در راستای شیطنت و خباثت این کار را انجام می دهد اگرچه تجربه های قبلی را دارد پس علت چیست آیا برای پاسخ به فشارهای ناشی از لابی های داخلی در راس آن ها صهیونیسم است یا جنبه های دیگری دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: قطعا ناپختگی در این تصمیم آمریکا وجود دارد که البته حتما بر اساس تخمین هایی انجام داده اگرچه عالمانه می توان پی برد این تخمین ها غلط بود و مبتنی بر استنتاج هایی بود که به واقعیت نخواهد پیوست.

به گفته این استاد دانشگاه بیان داشت: بنا به تجربه واستنباط باید گفت چنین اقدامی قبل از عملیاتی شدن اقدامی سیاسی است که بیشتر از اینکه واقعیت را نشان دهد منویات را نشان می دهد با این نگاه می توان ریشه فشارهایی که در هیئت حاکمه آمریکا است که در چینش مهره ها هم دیده می شود باید گفت ترامپ تبلور و تجلی یک اراده سازمان یافته افراطی بود که با استفاده از فرصت هایی بر سر قدرت نشسته و این عناصری که در تیم اجرایی خود چیده مبین این وابستگی است که در راس آن پمپئو و سایر افرادی که به جریان های افراطی که ریشه در صهیونسم دارد دیده می شود البته نگاه محافظه کارانه و کاسب کارانه نیز بر تفکر ترامپ حاکم است که نباید از دیده دور شود.

خوش چهره خاطرنشان کرد: این اقدام قطعا باید از ابتدامورد توجه افرادی که دیدگاه ها را رصد می کنند قرار گیرد شیطنت دنیای سلطه در راس آن آمریکا و شخص ترامپ شرایطی است که جنگ اقتصادی تمام عیار به عنوان جنگ پایه های اقتدار نظام با هدف عیان وارد کردن ضربه به ریشه های نظام و براندازی و اقدامات بنیادی است را به وجود آورده است.

به گفته خوش چهره، اهداف ترامپ امروزه عیان تر از دولت های قبل بوده و سبب این عیانی شرایط زمانی و تاریخی است که ناشی از این است بسیاری از هم پیمانان آمریکا مقاومت هایی دارند و چون این مقاومت ها خود را در عیان نشان می دهد که البته ناشی از عدم هم گرایی هم پیمانان در راس آن اروپا است که آن ها هم اصالت ندارند و نسبت به جمهوری اسلامی ایران با بغض و کینه و با شرایط کاسب کارانه نظر دارند اما عدم قبول این روش ها باعث شده در مقابل آمریکا بایستند تا جایی که برخی مخالفان علنا مخالفت خود را با آمریکا اعلام کرده اند.

 

وی افزود: در این شرایط قطعا این اقدام چه به صورت اقدام آنی و چه میان مدت یا کوتاه مدت در مجموع به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد هرچقدر بر مبنای نگاه های ارزشی توکل به خدا و باور اینکه اقدامات ما در نهادهایی مثل سپاه در جهت رضای خدا انجام شود بسیاری از این اقدامات که ترفندی و مکر دشمنان است توسط خداوند تبدیل به خیر می شود تا جایی که در عرصه های سیاسی و نظامی دیده شد اگرچه در اقتصاد که بیشتر ناشی از غفلت داخلی بوده ضربه هایی خوردیم.

خوش چهره خاطرنشان کرد: این ضربه اقتصادی قبل از این به اقتدار ضمنی آمریکا برگردد به غفلت و جهالت ما از حوزه اقتصاد و بی توجهی به منویات 15 ساله مقام معظم رهبری

به عنوان هدف استراتژیک در حوزه منافع ملی که شامل امنیت ملی، اقتصاد و رفاه ملی و ارزش ها و آرمان ها و اصول پایه ای کلان ملی است برمی گردد.
وی بیان کرد: در فرمایشات معظم له عمدتا تاکید براقتصاد است که به این معنا نیست که امنیت یا اصول پایه ای وجود ندارد بلکه موئد لزوم اقداماتی در حوزه اقتصاد است تا جایی که در 10 سال اخیر شرایط اقتصادی را در حد جنگ اقتصادی مطرح کردند.

خوش چهره خاطرنشان کرد: اگرچه در جنگ اقتصادی معاش مردم و تولید هدف قرار می گیرد اما خام خیالی مسئولان نظام تصمیم گیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی شرایط تحقق درصدی از منویات آمریکا را ایجاد کرد که سبب کاهش پول ملی و وارد شدن ضرباتی به اقتصاد ملی شد.

وی با تاکید بر اینکه اگر توکل به خداوند و نگاه های ارزشی که حتما عقلانیت و خرد ورزی به عنوان شروط اصلی است داشته باشیم در اقتصاد ضربه نمی خوریم، افزود: باید بپذیریم که در اقتصاد ضربه خورده ایم و در این ضربه شیاطین در راس آن آمریکا نقش داشتند حتی عربستان هم با تمام شیطنت خود درصدد تضعیف پول ملی ما تلاش کرد که تاثیراتی داشت.

خوش چهره گفت: از جوانب ظاهری و ابتدایی قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستها قطعا آگاهی و تنویر افکار عمومی است چه اینکه با تمام انتقادهای وارد شده برجام دستاوردهایی داشته که یکی از آن به خود آمدن افراد منصفی که آگاهی کمی داشتند بود دریافتند آمریکا قابل اعتماد نیست این افراد به تذکرات رهبری با تردید نگاه می کردند اینک دیگر سخنان معظم له برای آنها حجت شده است.

وی افزود: هر آدم منصفی علت این اقدام اخیر آمریکا با حمله جدید به یک نهاد انقلابی یک رکن اقتدار ملی به ویژه در حوزه امنیت و اقتدار در می یابد که این از خباثت آمریکا است و این خباثت شناسی بیشتری از آمریکا برای مردم ایجاد می کند بنابراین سپاه و نهادهای انقلابی باید از این استفاده کنند و با توجه به اینکه ریشه های قوی تری از باور و اعتماد عمومی را با این اقدامات شاهد خواهند بود در بسط و گسترش و تعمیق آن دقت و برنامه ریزی های خاصی را انجام دهند.

 

خوش چهره با تاکید بر اینکه خدمات رسانی سپاه در حوادث اخیر نظیر سیل پایگاه های مردمی این نهاد انقلابی را بالا می برد، بیان کرد: باید از برخی اشتباهات رفتاری و تاکتیکی برخی افراد محدود که جایگاه سپاه را با ادبیات حرف و داخل شدن در حوزه های سیاسی یا غیرسیاسی که شان سپاه بالا تر از آن است که وارد شود بازنگری شود و این اصالت و میراث امام و انقلاب و تاکیات رهبری در خلوص و صیقل خوردگی را بیشتر کنند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر فرصتی در عالم دیپلماسی و اقدامات بین المللی است که از این شرایط هشیارانه استفاده شود بنابراین اقدامات احساسی و غیرعقلایی در دستور کار قرار نگیرد و اجازه بروز ندهند بلکه به حرفهای ریشه ای رهبر انقلاب توجه کنند تا صلابت نظام به نحواحسنت ایجاد شود و این هم به نحو سپاه خواهد بود.

خوش چهره با تاکید بر اینکه باید در این شرایط با داشتن هوشیاری از اقدامات ناپخته باید اجتناب شود، گفت: قطعا آمریکا در کوتاه مدت به سمت میان مدت متوجه چنین خطای استراتژیک خود خواهد شد البته از اینک زمینه های تضعیف آن دیده می شود.

خوش چهره با بیان اینکه یکی از شرایط آخر الزمانی این است که شیطان از همه ابزارهای خود استفاده می کند عنوان کرد: شرایط مذکور هوشیاری و دقت بیشتری می خواهد تا از تهدیدها به عنوان فرصت استفاده شود.

وی افزود: البته تهدید به صرف واژه آن قابل ارزشیابی و قضاوت نیست بلکه به تدبیر تهدید بازمی گردد اگر الزاماتی که شامل رصد کردن تهدید قبل از رخ دادن است تا از بسط و گسترش آن جلوگیری شود و نیز شرایط بعد از تهدید که همان انجام دادن اقداماتی برای کم اثر یا بی اثر کردن تهدید است انجام شود می توان گفت یک ابر مدیریت در راستای تبدیل تهدید به فرصت انجام شده است که در ما طی 40 سال انقلاب به ویژه در حوزه های نظامی و قدرت موشکی با اتکا به تاکیدات رهبری در شرایط تحریم به خودکفایی دست یافتیم به گونه ای که پایه های اقتدار نظام شکل گرفت و به این سطح از توان اقتدار که نوعی توان چانه زنی با ابرقدرت ها است دست پیدا کردیم.

خوش چهره خاطرنشان کرد: این تهدید باید در زمینه مدیریت استراتژیک عالمانه مورد برنامه ریزی قرار گیرد تا به یک فرصت تبدیل شود در نتیجه با این فرآیند شرایط مثبتی را خواهیم داشت از سوی دیگر با این اقدام آمریکا که از روی حب و بغض است، سپاه وجهه بیشتری در جهان پیدا می کند و گرنه در طول تاریخ دیپلماسی و نظامی دنیا اینکه بخواهند یک ستون تعیین کننده و قدرت نظامی کشور را با واژه های دم دستی تبلیغاتی سیاسی مثل تروریست منکوب کند بی سابقه است که البته امریکا با این اقدام پایگاه جهانی جز در میان برخی وادادگان که در منطقه شاهد می کنیم پیدا نخواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه این اقتدار سپاه است که سبب خواهد شد به نفع خود از این شرایط استفاده کند افزود: چنین اقدامی می تواند دستاوردهای مختلفی برای سپاه داشته باشد که نخستین آن ایجاد هم گرایی بین افراد خوش نیت که ممکن است تضارب آرا داشته باشند که امیدواریم در مجموع از این هم گرایی از جنبه های هیجانی و مقطعی به یک عقلانیت عملی در همه زمینه ها به نفع سپاه منجر شود.

 

اتهای پیام/

دیدگاه شما

پایگاه وبلاگنویسان استان کرمانشاه
دوره آموزش مجازی برنامه نویسی تلفن همراه
پارلمان مجازی ایران
 شهید حججی
بیانیه گام دوم انقلاب
پایگاه خبری امید
کانال تلگرام اسلام آبادخبر
راوند خبر