احمدی نژاد: جهان نيازمند راه جديدی است

کد خبر: 7562
|
19:45 - 1392/02/14
نسخه چاپی
احمدی نژاد: جهان نيازمند راه جديدی است
جهان در حال تحول است و ملت هاي مستقل زنان و جوانان خداخواه و كمال جو بايد در اين مسير حركت كنند و جنبش عدم تعهد يك ظرف و فرصت مناسب براي ايجاد همدلي ، هم افزايي ، حركت و ساختن آينده اي زيبا و درخشان براي جامعه بشري است
محمود احمدی نژاد در اولين نشست بررسي نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد گفت : جهان در حال تحول است و ملت هاي مستقل زنان و جوانان خداخواه و كمال جو بايد در اين مسير حركت كنند و جنبش عدم تعهد يك ظرف و فرصت مناسب براي ايجاد همدلي ، هم افزايي ، حركت و ساختن آينده اي زيبا و درخشان براي جامعه بشري است.
 
به گزارش اسلام آباد خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز شنبه در اولين نشست بررسي نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد با اشاره به اهميت اين نشست خاطر نشان كرد: اين نشست بسيار مهم و يكي از نيازهاي امروز جامعه بشري است .
 
احمدي نژاد در ادامه گفت: نظام اجتماعي برآمده از نوع تلقي و دريافت از انسان است و نظام اجتماعي و بين المللي بر اساس دريافتي كه از انسان وجود دارد شكل گرفته و تاسيس مي شود.
 
رييس جمهور با بيان اينكه نظام كنوني حاكم بر دنيا بر پايه تلقي محدود از انسان پايه گذاري شده است، تصريح کرد: براساس اين تلقي كه انسان رقيب و نقطه مقابل خداي متعال فرض شده است در حالي كه همه روابط انسان با طبيعت و جامعه ، به تبع رابطه او با خدا شكل مي گيرد.
 
احمدي نژاد با اشاره به اينكه در يك دوره طولاني، انسان را در برابر خدا تعريف كردند؛ اظهار داشت:‌آنها معتقد بودند كه خدا ماموريت دارد انسان را در فشار و تنگنا قرار داده و آزادي او راسلب كند؛ اگر چه در برابر اين تلقي باطل مردم قيام كردند و جنبش ها شكل گرفت اما اصل تلقي تغيير نكرد و سلطه گران با همين تلقي، نظامات فكري اجتماعي را پايه گذاري كردند.
 
رييس جمهور خاطر نشان كرد: نتيجه تعامل با خدا، تعامل انسان با انسان است ، آنان انسان و امكانات را محدود تعريف كرده و انسان را براي بهره مندي از اين امكانات در نزاع با هم قرار دادند و با اين ديدگاه برتري از آن كسي است كه غلبه كند و نتيجه اين تلقي در نظام سرمايه داري و ماركسيستي يكسان است ‌اينكه همه دولت ها و انسانها در رقابت و جنگ و تسلط بر يكديگر هستند.
 
وی با بيان اينکه نگاه محدود به انسان هر نوع اقدام ضد انساني را توجيه مي كند، گفت: براي حل مشكلات اقتصادي اجازه مي يابند سرزمين ديگران را اشغال كرده، براي حل مشكلات سياسي اجازه مي يابند بحران آفريني كنند و براي تحكيم سلطه خود اجازه مي يابند كه جامعه بشري را تحقير و سركوب كنند. اينان كمال انسان را در بهره مندي هرچه بيشتر از امكانات مادي و تسلط و تفاخر بر ديگران مي دانند و وضع موجود جهان تبعه جنس نگاه اينهاست.
 
رييس جمهور با اشاره به اينكه جنبش عدم تعهد ايجاد شد تا راه جديدي را در برابر جامعه انساني قرار دهد، خاطر نشان کرد: كمال انسان در تسط بر ديگران نيست ، انسان و خداي متعال مقابل هم نيستند بلكه براي هم ، در كنار و در طول هم هستند و انسان در سايه خدا مفهوم مي يابد و شكوفا مي شود.
 
احمدي نژاد افزود: انسان اين توانايي را دارد كه دروازه علم ، حكمت ، ‌رحمت و لطف خدا و آيينه تمام نماي تجلي اسماء و صفات الهي باشد .
 
رييس جمهور با اشاره به اينكه انسان با ديگران در تنازع نيست و عظمت انسان در سلطه بر ديگران و چپاول ديگران تفسير نمي شود، ادامه داد: كمال انساني در زندگي و خدمت براي ديگران، در تلاش براي تحقق ارزش هاي الهي در جامعه و تلاش براي استقرار كرامت انسان كه بالاترين ارزش خلق شده در عالم است، مي باشد.
 
 احمدي نژاد اظهار داشت: اينكه انسان سعادت و رفاه خود را در رفاه و سعادت ديگران ببيند معناي كمال انساني است و اين با انديشه اي كه بر مراكز قدرت جهان حاكم است تفاوت دارد در انديشه حقيقي انساني، راه انسان بودن در خدمت و ياري و احترام به انديشه ها و كرامت ديگران است.
 
وی گفت: محصول نگاه مادي و محدود به انسان اين است كه چند نفر به خودشان حق مي دهند كه اراده خود را بر همه جاي جهان اعمال كرده و منافع خود را در قالب جامعه بين المللي بر ملت ها تحميل كنند.
 
احمدي نژاد خاطر نشان کرد: جهان نيازمند راه جديدي است؛ راهي كه بزرگان جنبش عدم تعهد آنرا پايه گذاري كرده اند و آن استقرار صلح ، پيشرفت ، رفاه ، عزت و كرامت براي همگان است كه فقط از طريق باهم بودن و براي هم بودن پيش خواهد رفت.
 
رييس جمهور تاكيد كرد: حركت براساس نگاه مادي و محدود به انسان موجب كينه و بددلي ، تقابل و دشمني است اما براساس انديشه الهي و انساني موجب، محبت، مهرباني و عشق و مهرورزي است.
 
وي افزود: شكوفا شدن حقيقت انسان در سايه مهرورزي است و محال است كه كسي عاشق انسان نباشد و براي استقرار ارزش هاي الهي و انساني تلاش كند، چرا كه همه ارزش هاي انساني در سايه مهر و عشق به انسان ها محقق مي شود.
 
احمدي نژاد در ادامه به نقش زنان در جامعه انساني اشاره كرد و گفت: كانون مهرورزي كه باعث تغذيه دلها و انديشه ها مي شود،‌ وجود زن است، خداوند زنان را كانون جوشش محبت و انديشه مهرورزي قرار داده است؛ زن تجلي مهرورزي است كه اگر قلب مهربان و روحيه مهرورزي آنان نبود جامعه انساني حتي يك روز هم دوام نمي آورد.
 
رييس جمهور افزود: شيطان به دنبال آن است كه زنان را از نقش پايه اي انتشار مهر و محبت در جامعه بشري دور كند و اگر اين وجه عظيم الهي از زنان سلب شود، كره خاكي ارزش يك لحظه زندگي كردن را نخواهد داشت.
 
احمدي نژاد با اشاره به پيشگام بودن زنان در طول تاريخ ادامه داد: زنان بايد به ميدان آمده با انتشار مهرورزي از حقيقت و كمال انساني صيانت كنند،‌ چرا كه قلب هاي آنان همواره كانون مهرورزي بوده و زيبايي هاي انساني را سريع تر دريافت مي كنند.
 
رييس جمهور افزود: در همه نهضت هايي كه در طول تاريخ براي احياي حقيقت انسان و استقرار عدالت و پاكي برپا شد زنان نقش پيشگام داشته و امروز هم بايستي اين نقش را حفظ كنند.
 
وی با بيان اينكه جوانان نيز نماد نشاط ،‌ اميد ، تدبير و تحول خواهي و موتور حركت ملت ها به سمت قله ها هستند ، خاطر نشان كرد: اگر در جامعه اي جوانان دچار خمودي و ايستايي شوند و روحيه تحول خواهي آنها به سردي بگرايد ، آن جامعه مرده است.
 
رييس جمهور با بيان اينكه امروز نيازمند تحولات بزرگ در عرصه ملي كشورها و جهاني هستيم ، اظهار داشت: بايد انديشه و به تبع آن نظام اجتماعي تغيير كند كه موتور اين حركت همانا جواناني هستند كه انديشه الهي در دل پاك آنها و اميد به آينده روشن خواسته آنهاست.
 
احمدي نژاد با بيان اينكه جهان در آستانه تغييرات بزرگ قرار دارد و انديشه خالي از انسانيت به پايان راه رسيده و در بن بست حركت مي كند، گفت: امروز تنها زبان پيروان انديشه مادي زبان زور ، سلاح پايگاه نظامي و اشغالگري است در حالي كه از درون بمب و اشغالگري، انسانيت بيرون نمي آيد.
 
وی خاطر نشان كرد: امروز ملت ها بايد متحد، همدل و مشترك، حقيقتي را مطالبه كنند كه آن حقيقت جاري و مستقر خواهد شد.
 
رييس جمهور تصريح كرد: جهان در حال تحول است و ملت هاي مستقل زنان و جوانان خداخواه و كمال جو بايد در اين مسير حركت كنند و جنبش عدم تعهد يك ظرف و فرصت مناسب براي ايجاد همدلي ، هم افزايي ، حركت و ساختن آينده اي زيبا و درخشان براي جامعه بشري است.
 
احمدي نژاد در پايان از دبير جنبش عدم تعهد براي برپايي اولين نشست بررسي نقش زنان و جوانان در تحقق اهداف جنبش عدم تعهد تشكر كرد.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد