آخرین اخبار

21. دى 1396 - 7:38   |   کد مطلب: 300435
اسلام آبادخبر: مريم رجوي سركرده منافقين ، دشمن اصلي نظام وهدايتگر آشوبهاي اخير ميباشد.

یادداشت،

به مردم خود بگوييم: «مريم رجوي سركرده منافقين ، دشمن اصلي نظام وهدايتگر آشوبهاي اخير ميباشد» گاهي در شرايطي بسر ميبريم كه به هردليل نميتوان يا نبايد يك واقعيت مسلم را بيان كرد ، يا گاهي بايستي برسياق تقيه حقيقتي را تكذيب نمود، اما گاهي نيز ضرورت ايجاب ميكند كه واقعيتها را در اسرع وقت روشنگري و اطلاع رساني كرد و مردم را نسبت به تهديدات ناشي از آن هوشيار نمود. همواره سطح درك و باور مردم ما اجازه اين را داده است كه حقايق را با آنها در ميان بگذاريم ودرعمل بارها به اثبات رسيده است كه مردم چون نسبت به خطري آگاه شده اند ، بسرعت واكنش مقتضي را ازخود نشان داده اند. اين وظيفه قشر آگاه جامعه ازجمله نويسندگان ، محققان و نخبگان و رسانه هاي پيشرو ميباشد كه مردم را نسبت به خطراتي كه كشور را تهديد ميكند، هوشيار كنند.ناقوس هاي خطر را به صدا در آورند و نقش خود را بعنوان عناصر پيشگام ، ايفاء كنند. در صحنه جنگ يكي از مهمترين كار رزمندگان آن است كه سريعا سمت شليك دشمن را شناسايي و ماهيت ، حجم و استعداد دشمن را برآورد كرده و به فرماندهي گزارش كنند. بعد از آن است كه اقدامات دفاعي و يا هر نوع پاتك و ضدحمله اي در دستور قرار ميگيرد. يك هفته است كه آشوبگران در سراسر اين سرزمين ،دست به اغتشاش و ترساندن مردم ميزنند و تلاش دارند مهار اوضاع را از نيروهاي امنيتي بربايند و كشور را در سراشيب سقوط قرار دهند.وظيفه تاريخي ماست كه سريعاً ، دشمن را به مردم نشان دهيم. بايستي از گنگ و مبهم گويي نسبت به عوامل اين آشوبها دست برداشت.بيان برخي مسئولين امنيتي و دولتي ، گاهي نارسا و چه بسا گمراه كننده بنظر مي آيد، بطور واقعي در آشوبهاي امسال برخلاف سال 88 جنبش سبز و فتنه گراني كه ما ميشناسيم دخالتي ندارند.بايد بروشني و شفافيت كامل به مردم خود بگوييم كه دشمن واقعي كيست تا بتوانند واكنش هماهنگ و جدي و انقلابي خود را نشان بدهند. هنوز براي مردم نا روشن است كه بالاخره اين كارها زير سر امريكا و اسرائيل است يا زير سر فتنه گران ومنحرفان و جنبش سبز است و يا سلطنت طلبان ومنافقان؟ كداميك؟ .اين تعدد ، چيزي جز سر درگمي براي نيروهاي خودي درپي ندارد. به آنها بايد گفت كه «اين اغتشاشات و آشوبها و هنجارشكنيها توسط مريم رجوي سركرده منافقين هدايت و فرماندهي ميشود». تنها به اين ترتيب است كه براي خوديها ، امر يكسويه ميشود وميتوانند انرژيهاي و غيرتها و انگيزه هاي خود را متمركز، مصروف دشمن اصلي كنند.دشمن واقعي را بايد ديد و چشم از او برنداشت . دولتيان و لشكريان و سپاهيان و بسيجيان فرهنگيان و فريختگان وهمه وهمه بايستي در جهت مقابله باآن دشمن ، صف بندي كنند. اين گونه است كه صفوف خودي ها متحد ويكپارچه ميشود و از هرز روي انرژيهاي جلوگيري ميشود.

دیدگاه شما

پایگاه وبلاگنویسان استان کرمانشاه
دوره آموزش مجازی برنامه نویسی تلفن همراه
پارلمان مجازی ایران
 شهید حججی
بیانیه گام دوم انقلاب
پایگاه خبری امید
کانال تلگرام اسلام آبادخبر
راوند خبر