پربیننده ها

آخرین اخبار

15. دى 1397 - 10:02   |   کد مطلب: 304373
دکتر خسرو تمری مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب در یادداشتی نوشت: پیشرفت هر جامعه ای نیازمند نگاه هم گرایانه مدیران دولتی با سایر نهاد ها است.

به گزارش اسلام آباد خبر، دکتر خسرو تمری مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسلام آبادغرب در یادداشتی نوشت: پیشرفت هر جامعه ای نیازمند نگاه هم گرایانه مدیران دولتی با سایر نهاد ها است.

یادداشت: خسرو تمری

پیشرفت هر جامعه ای نیازمند نگاه هم گرایانه مدیران دولتی با سایر نهاد ها است ؛ در جامعه ای که نهادها به طور اعم نتوانند این همبستگی را در سطوح مختلف شکل دهند، تحقق پیشرفت امری محال است. و به عبارتی جامعه ای که در آن بخش صنعت نتواند بخش فرهنگ ، آموزش و رسانه و دیگر بخش ها را کمک  و یا  بخش فرهنگ برعکس نتواند به بخش اقتصاد و رسانه و آموزش و ... کمک  کند یا نظام آموزشی نتواند امر هنجارین را در کلیه موارد فوق تقویت کند، هیچگاه مسیر پیشرفت جامعه تحقق پیدا نمی کند.

 

نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی ، زیستی در کلیه حوزه ها ( اعم از دولتی و خصوصی) باید با برنامه ای مدون و کارآمد به شکل منسجم بتواند در مسیر پیشرفت حرکت کنند در این نگرش مدیریت فردی جای خود را به مدیریت ساختاری خواهد داد، در مدیریت ساختی اولویت نه حرکت یک جزء از اجزاء ساخت به تنهایی بلکه توجه به نگاه همگرایانه و منسجم با دیگر اجزا است ؛ در مدیریت ساختی افراد منافع ساخت را مدنظر قرار می دهند و از هر گونه نگاه منافع اداری و جزئی پرهیز خواهند کرد. و لذا مدیران این ساخت ارتباط همبسته ای به هم خواهند داشت.

 

امروز در جامعه ما مدیران نگاه فردگرایانه به حوزه مدیریتی خود دارند و از نگاه ساختی بدور هستند. منافع دستگاه تحت مدیریت او بر هر چیز ارجحیت دارد و تنها هدف نهایی مدیران تحقق اهداف سازمان فردی خود او است. در این مدیریت  فرهنگ اساس است و  سایر حوزه ها اهمیتی ندارد و برعکس  اقتصاد شأنی برای فرهنگ قائل نیست. و ...
در این رویکرد همه ی برنامه ها اعم سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی ؛ اجتماعی باید باید دارای پیوست فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای پیشرفت جامعه باشند تا تمدن ایرانی اسلامی محقق شود.

دیدگاه شما

پایگاه وبلاگنویسان استان کرمانشاه
راوند خبر
اینستاگرام اسلام آبادخبر
دوره آموزش مجازی برنامه نویسی تلفن همراه
پارلمان مجازی ایران
 شهید حججی
بیانیه گام دوم انقلاب
پایگاه خبری امید