اسلام آباد خبر18:18 - 1394/02/05
یمن/

مراقب اوضاع یمن باشید

از ظهور چه خبر؟

به گزارشاسلام آباد خبر، آیت الله بهجت: مراقب اوضاع یمن باشید.

 

http://www.gerdab.ir/files/fa/news/1389/12/14/10838_662.jpg