اسلام آباد خبر11:03 - 1394/10/22
مثنوی تقدیم به استاد حمیدسبزواری و به آرزوی سلامتی‌اش

ای آنکه زلال همچو آبی؛ سرلشکر شعـر انقـلابی

سیاوش امیری شاعر کشورمان مثنوی در گرامیداشت و به امید سلامتی استاد «حمید سبزواری» پدر شعر انقلاب و صاحب آثار ماندگاری همچون «خمینی ای امام»(ره)، «برخیزید ای شهیدان راه خدا» و «همپای جلودار» سروده و برای سایت دانا ارسال کرده است.

به گزارشاسلام آباد خبر؛ سیاوش امیری شاعر کشورمان مثنوی در گرامیداشت و به امید سلامتی استاد «حمید سبزواری» پدر شعر انقلاب و صاحب آثار ماندگاری همچون «خمینی ای امام»(ره)، «برخیزید ای شهیدان راه خدا» و «همپای جلودار» سروده و برای سایت دانا ارسال کرده است.

 

ای آنکه زلال همچو آبی/سرلشکر شعـر انقـلابی

 

ای جـلـوۀ نابِ استـواری

استاد، حمیـد سبـزواری!

 

 

ای آنکه زلال، همچو آبی

سرلشکر شعـر انقـلابی

 

 

بس نغمۀ خوش سروده ای تو

«سوداگر عشق»، بوده ای تو

 

 

با «تیغ ِقَلَم» به هر تبـهـکـار

برتـاخــتـه ای، امـیـن بـیـدار

 

 

زخمی ز تو گشته دشمن دین

ای نغـمه سرای «فَــَّره آییـن»

 

 

بیش از دو سه صد ترانه گفتی

از «شوکـتِ جـــاودانـه» گفتی

 

 

هـمگـام «ولایـت» و امـامـی

در «سنگر حق» یَل ِ تمامـی

 

 

ای زادۀ خِـاکِ «بـِیـهـَقِـستـان»

ای شاعـــر خِـطـّۀ خُـــراســان

 

 

شـور و شَـرَر تــرانـه هـایـت

در ذهن من عارفـانه هـایـت

 

 

گُلبانگِ نجابت و امـیـد است

مَـوّاج و لَـبـالـبِ نَویـــد است

 

 

استـــادِ ادب ادیـبِ سـالار

ای اهل سخنوری و گفتار

 

 

خاموش مَبینمت، چنین سان

هـرگـز نشود دلـت پــریـشان  

 

 

ای پیــــر قـصیـــدۀ رهــــایی

ای مُمتحنی که پُر صفـــایی

 

 

ای خسته ز بـستـر کـسالـت

ای خـادم «مـکـتـبِ رسالـت»

 

 

من منتظرم دو دیده بـر در

برخیزی و وارَهی ز بستـر

 

 

جانت به سلامت و خوشی باد

وارستــه ز درد و نـاخـوشی باد

 

انتهای پیام/