اسلام آباد خبر11:20 - 1394/12/03
به یاد شهید مجید احمدیان برگزار شد/

یادواره شهدای آبروی محله در اسلام آبادغرب برگزار شد

اسلام آبادخبر: با حضور مردم و مسئولین شهرستان بر نامه شهید محله ، آبروی محله به یاد شهیدمجید احمدیان در محله شهرستانی اسلام آبادغرب برگزار شد.

به گزارشاسلام آباد خبر، با حضور مردم و مسئولین شهرستان بر نامه شهید محله ، آبروی محله به یاد شهید مجید احمدیان در محله شهرستانی اسلام آبادغرب برگزار شد.