اسلام آباد خبر11:24 - 1395/01/05
گزارش تصویری/

اردوی گروه جهادی شهید شوهانی در اسلام آبادغرب/بهسازی مسجد روستای مومنایی

اسلام آبادخبر: گروه جهادی شهید شوهانی بسیج سازندگی اسلام آبادغرب در روستای مومنایی شهرستان اسلام آبادغرب اردو زده است.

به گزارشاسلام آباد خبر، بسیجیان بومی یا غیر بومی هر ساله در غالب طرح بسیج سازندگی یا اردوهای جهادی تعطیلات خود را برای کمک به آبادانی روستاهای نیازمند کمک، صرف می کنند و امسال نیز بسیجیان شهرستان اسلام آبادغرب در غالب گروه جهادی شهید شوهانی سیج سازندگی اسلام آبادغرب روستای مومنایی  از توابع بخش حمیل شهرستان اسلام آبادغرب اردو زده اند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه  اسلام آبادغرب  گفت: 30 نفر از بسیجیان شهرستان  امسال در غالب گروه جهادی  شهید حسین شوهانی در روستای مومنایی شهرستان اسلام آبادغرب مستقر شده و کار بهسازی مسجد، آبرسانی، سنگ فرش محوطه و دیوار کشی مسجد روستا  را به مدت یک هفته در دستور کار خود دارند.