اسلام آباد خبر13:46 - 1395/01/09
یادداشت/ حجت الاسلام سید امیر محمدی پور؛

نامگذاری سال «اقتصادمقاومتی، اقدام وعمل» نشان اوج بی تفاوتی ماست/سیاست و طرز فکر دولت عامل تعطیلی ۶۰درصدی واحدهای تولیدی کشور

اسلام آبادخبر:شعارهرسال راقاب کرده، همه جانصب مینمائیم و درباره اش سخن گفته و مقاله می نویسیم تاسال پایان یافته و هنوزهیچ کار عملی صورت نگرفته است.

یادداشت/ حجت الاسلام سید امیر محمدی پور؛

«اقتصادمقاومتی ، اقدام وعمل»  تورا میستایم ای رهبر دانا و پدر مقتدرتنها ، که صبورانه هنوز برای شاگردان تنبل خود درس اول مکتب انقلاب را تکرار میکنی به امید آنکه، آنانکه هنوز آنرا نیاموخته اند بیاموزند و آنانکه آنرا آموخته اند مرورکنند تا فراموش نکنند و در کوران امتحانات سنگین از آن سست نشوند.

 

1* ولاتهنواولاتحزنواوأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین ، نامگذاری امسال نشان از اوج صبوری پیر فرزانه ما و اوج بی تفاوتی ماست، شعارهرسال راقاب کرده، همه جانصب می نمائیم و درباره اش سخن گفته و مقاله مینویسیم تاسال پایان یافته و هنوزهیچ کار عملی صورت نگرفته است.

 

دوصدکرده چون نیم کردارنیست ، زمان زمان اقدام و عمل است باقطع نظرازاینکه دولت باید چه کند میخواهم بنگارم که ما باید چه کنیم یادتان هست یکسال بنام اصلاح الگوی مصرف بود؟ با صرفنظر ازاینکه نظام سرمایه داری تعریف شده در دولتهای ما از ما مصرف کنندگانی ساخته که تولیدکننده بودن را عار می شماریم .

 

در همین مصرف کنندگی نیز آدابی وجوددارد که معلم پیرمان آنروز برایمان توضیح داد و سپس آنرا یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی قرارداد و چون ما اقدام عملی صورت ندادیم امسال سال اقدام و عمل گردید .

 

در این یادداشت فقط به دو موضوع توجه کنید: ۱- اسراف و تبذیر دوگناه کبیره اند ۲- خرید کالای خارجی بمعنای به بیکاری کشاندن کارگر ایرانی و رونق بازار خارجی است .

 

دولت ما معتقداست که تولید هزینه های سنگین در پی دارد لذا ما بجای تولیدکننده بودن بهتراست نفت بفروشیم وباپول آن کالای خارجی بخریم ، واحدهای تولیدی تعطیل شوند بهترازآن است که هزینه سنگین تولیدرامتحمل شویم 

 

با این طرز فکر معلوم میشود دولت قصدندارد هیچ اقدام عملی برای تقویت تولید داخلی انجام دهد اگرهم درحرف چیزی بگوید صرف شعار و حرمت ظاهری رهبری است  و بخاطرهمین سیاست است که۶۰٪ واحدهای تولیدی بحالت تعطیل ونیمه تعطیل درآمده ، امیداست دولت محترم زودتردرک حقیقت کند.

 

اما آنچه ما مردم باید درک کنیم اینکه اسراف حرام است ، اگرهرایرانی هرروز نیم لیوان آب دور بریزد هرروز ۴۰میلیون لیوان آب دور ریخته میشود اگربجای قدم زدن باماشبن پرسه بزنیم دولت مجبوربه وارد کردن بنزین میشود اگر برای یک مهمانی آنقدر غذا تهیه کنیم که مقداری ازآن دورریخته شود و همین عمل درهمه مهمانیها انجام شود چه فاجعه ای رخ میدهد ، همین اعمال،اقتصادیک کشوررافلج می کند.

 

بیاییم با درست مصرف کردن و مصرف کردن کالای ایرانی به آینده فرزندانمان کمک کنیم ، کسانی که فقط به اقتصاد خود وخانواده می اندیشند به کیفیت دقت کرده وکالای کشوری را میخرند که برندبالایی دارد چه ایرانی باشد یا نباشد اما کسانی که به آینده کشورخود علاقمندند ازتولیدداخل صرفنظرنمیکنند هرچندازکیفیت و برند پائینتر برخوردار باشد. خداوند به ما بصیرت درک مراد پیر مرشدمان عنایت فرماید ان شاءالله.

 

1*سوره مبارکهآل عمرانآیه۱۳۹
وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا وَأَنتُمُ الأَعلَونَ إِن كُنتُم مُؤمِنينَ﴿۱۳۹﴾
و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!

 

انتهای پیام/