اسلام آباد خبر09:52 - 1395/05/23

کیانوش رستمی(دلاور اسلام آبادی)در المپیک ریو طلا گرفت

کیانوش رستمی(دلاور اسلام آبادی) وزنه بردار دسته 85kg ایران در المپیک ریو طلا گرفت.

به گزارشاسلام آباد خبر، کیانوش رستمی با بالای سر بردن دو وزنه 179 کیلوگرمی در یک ضرب و 217 کیلوگرمی در دو ضرب علاوه بر کسب اولین مدال طلای کاروان ایران در المپیک ریو، رکورد المپیک را نیز جابه جا کرد.

کیانوش رستمی در اولین حرکت یک ضرب وزنه 174kg را مهار کرد

پس از این رقیب چینی رستمی در سومین حرکت یک ضرب وزنه 178kg را مهار کرد

کیانوش رستمی در دومین حرکت یک ضرب وزنه 179kg را بالای سر برد ودر سومین حرکت یک ضرب وزنه 182kg را مهار نکرد اما نهایتا در یک ضرب اول شد

با آغاز رقابت در دو ضرب رقیب چینی رستمی در اولین و دومین حرکت دو ضرب زورش به 210kg نرسید اما رقیب اوکراینی در دومین حرکت همین وزنه را مهار کرد .
رقیب رومانیایی در دومین حرکت دوضرب 212kg را بالای سر برد

کیانوش رستمی در اولین حرکت دو ضرب وزنه 215kg را مهار نکرد اما در دومین حرکت دو ضرب وزنه 215kg را بالای سر برد و کسب مدال او قطعی شد.

سپس رقیب چینی کیانوش رستمی در سومین حرکت دوضرب وزنه 217kg را مهار و رکورد شکنی کرد.

کیانوش رستمی اما در سومین حرکت دوضرب خود وزنه 217 kg را مهار کرد و با اختلاف یک کیلوگرمی در مجموع طلای او و کاروان ایران قطعی شد و رکورد شکنی کرد.