اسلام آباد خبر16:46 - 1399/06/16
مدیر کانون بسیج مهندسین کشاورزی اسلام آبادغرب خبر داد:

بکارگیری ۸۸ نفر از کارشناسان کشاورزی عضو بسیج مهندسین کشاورزی اسلام آباد غرب در طرح جهش تولید در سال جاری

مدیر کانون بسیج مهندسین کشاورزی اسلام آبادغرب از بکارگیری ۸۸ نفر از کارشناسان کشاورزی عضو بسیج مهندسین کشاورزی اسلام آباد غرب در طرح جهش تولید در سال جاری خبر داد.

 خانم مهندس محمدی مدیر کانون بسیج مهندسین کشاورزی اسلام آباد غرب در گفتگو با اسلام آباد خبر، اظهار داشت:  در طرح جهش تولید ۸۸ نفر از بین کارشناسان و مهندسین  کانون بسیج مهندسین کشاورزی شهرستان بعنوان مربی جهش تولید برای اجرای این طرح انتخاب شده اند که با آموزش آنها، اجرای عملیاتی طرح جهش تولید آغاز شده و با نظارت بر ۵ محصول راهبردی شهرستان از جمله گندم دیم، گندم آبی ، جو دیم ، کلزا و ذرت فعالیت دارند.  بطوریکه ۱۷۴۹۵ هکتار گندم دیم ، ۴۹۲۱ هکتار گندم آبی ، ۸۰۶۰ هکتار جو دیم، ۴۵۷ هکتار کلزا و ۳۰۶ هکتار ذرت از اراضی شهرستان تحت پوشش طرح جهش تولید میباشد.

 

 خانم محمدی بیان کرد؛ این طرح با هدف تعامل و هم افزایی تنگاتنگ با جهاد کشاورزی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری جهت تحقق شعار سال یعنی جهش تولید و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی اجرا می‌شود.

 

 وی اظهار کرد؛ در این طرح کلیه اطلاعات پایه و اساسی منطقه جغرافیایی، شناسنامه روستا، کشاورزان تحت پوشش، شناسنامه محصولی و هسته علمی سازی روستا در سامانه عملیاتی امنیت غذایی ثبت و رصد می‌شود.

 

 محمدی افزود:  مربیان شرکت کننده در این طرح، ضمن گذراندن دوره ها و کارگاههای آموزشی غیر حضوری در سامانه آموزش مربیان، اطلاعات بهره برداران، آموزش ها، محدودیّت‌ها و توصیه‌های لازم را در سامانه امنیت غذایی ثبت می‌کنند که این موضوع سبب می‌شود تا ارتباط کشاورز با مربی و مروج با بهره‌بردار به شیوه‌ای کاملاً علمی و بروز برقرار شود که این مسئله به علمی سازی کشاورزی و ارتقا بهره‌وری کمک شایانی می‌کند.

 

 مسئول بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اسلام آباد غرب خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر مربیان جهش تولید با مراجعه به روستاهای تحت نظارت در محصولات مختلف ضمن آموزش کشاورزان در خصوص آماده سازی زمین و مراحل کاشت محصولات پاییزه به ارائه مشاوره فنی و توصیه های علمی، ترویجی به کشاورزان میپردازند .