اسلام آباد خبر17:20 - 1400/02/05

استفاده از عنوان رئیس ستاد انتخاباتی آیت الله رئیسی توسط برخی افراد در کرمانشاه غیرقانونی است

آیت الله رئیسی تا کنون تصمیمی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نداشته و به تبع آن استفاده از عنوان رئیس ستاد انتخابات ایشان در هر استانی غیر قانونی است و پیگرد قضایی خواهد داشت.

به گزارش اسلام آباد خبر ،به نقل ازشبکه اطلاع رسانی مرصاد، با کسب خبر از منابع مطلع، حضرت آیت الله رئیسی تا کنون تصمیمی برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری نداشته و به تبع آن استفاده از عنوان رئیس ستاد انتخابات ایشان در هر استانی غیر قانونی است و پیگرد قضایی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش چندی پیش فردی با این عنوان اقدام به برگزاری جلسات و دیدارهایی کرده که بدون هماهنگی با شخص حضرت آیت الله رئیسی و یا نزدیکان ذی صلاح ایشان بوده است.

بدیهی است استفاده از عناوین مشابه قبل از روشن شدن هر تصمیمی درباره انتخابات ریاست جمهوری با پیگرد و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.