اسلام آباد خبر23:06 - 1400/07/18
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آبادغرب تأکید کرد:

دعوت از دانش آموزان و مادران باردار جهت واکسیناسیون کرونا در اسلام آبادغرب

مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلام آبادغرب در جلسه ای با دفاتر تسهیل گری محلات، بر دعوت از دانش آموزان و مادران باردار جهت واکسیناسیون کرونا در شهرستان تأکید نمود.

به گزارش اسلام آباد خبر ، در راستای گسترش واکسیناسیون در شهرستان، جلسه مدیرشبکه بهداشت ودرمان اسلام آبادغرب، معاونت بهداشتی  این شبکه  و کارشناسان  ستادی شهرستان اسلام آباد غرب با دفاتر تسهیل گری محلات برگزار شد.

 

 

دکتر محمدرضا نادری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آبادغرب  در خصوص مشکلات بهداشتی تحت پوشش و تاکید بر دعوت جمعیت تحت پوشش جهت  واکسیناسیون کرونا ، بخصوص دانش آموزان و مادران باردار تأکید نمود.

 

  در این جلسه ضمن بررسی مشکلات بهداشتی مناطق تحت پوشش به راهکارهای حل موضوعات نیز پرداخته شد و مقرر گردید تعامل بیشتری بین  این دفتر و شبکه بهداشت ودرمان جهت  رعایت پروتکل های بهداشتی بر قرار گردد.