اسلام آباد خبر15:16 - 1400/10/21
مسئول بهداشت محیط اسلام آبادغرب خبر داد:

پلمپ یک واحد دندانسازی غیرمجاز در اسلام آبادغرب

مسئول بهداشت محیط اسلام آبادغرب از پلمپ یک واحد دندانسازی غیرمجاز درشهرستان خبر داد.

عباس بیگلری مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلام آباد غرب  در گفتگو بااسلام آباد خبر، اظهار داشت: یک واحد دندانسازی غیرمجاز  در اسلام آبادغرب توسط کارشناسان نظارت بر درمان  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پلمپ گردید.

 

 مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان اسلام آباد غرب عنوان کرد: اینگونه دندانسازی ها  فقط مجاز به انجام یک سری کارهایی نظیر ساخت دندان هستند و مجاز به داشتن تخت معاینه و انجام اموردندانپزشکی نیستند و پس از چند بار تذکر و عدم توجه به آن و ادامه فعالیت دخالت در امور پزشکی پلمب شد.

 

وی خاطرنشان کرد: ما در راستای اهداف وظیفه کاری خود که سلامت افراد جامعه است با افراد و مراکزی که قصد به خطر انداختن سلامت جامعه را داشته باشند به شدت برخورد خواهیم کرد.

 

 

انتهای پیام/