اسلام آباد خبر14:45 - 1401/05/26
به منظور ارتقاء سطح علمی چغندر کاران

برگزاری روز مزرعه چغندر قند در اسلام آبادغرب

دوره ترویجی روز مزرعه چغندر قند در روستایی شوهان علیا از توابع شهرستان اسلام آبادغرب برگزار شد.

به گزارش اسلام آباد خبر ، دراین دوره ترویجی به منظور ارتقاء سطح علمی چغندر کاران وبا حضور جمعی از کشاورزان منطقه و کارشناسان انجام شد، دکتر جلیلیان محقق و پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان به تشریح کشت چغندر قند وجایگاه آن در عرصه کشاورزی پرداخت.

 

وی با بیان این مطلب که برای تولید چغندر باعیار بالا علاوه بر  توجه به مدیریت زمان  از کشاورزان خواست، کاشت، داشت و برداشت را به دقت مدیریت کنند.

 

این دوره که در زمان مناسب در مرحله داشت برگزار گردید مسائل فنی ارائه شده مورد رضایت چغندر کاران قرار گرفت و از برگزاری چنین دوره ای استقبال کردند.