نمایش 1 - 1 از 1
گزارشی از سفرهای خارجی رئیس جمهور؛ رئیس جمهور از زمان استقرار دولت دوازدهم تاکنون ۱۴ سفر خارجی در کارنامه خود دارد که اگر وی برای برخی از همسایگان ایران بیشتر وقت می گذاشت، حتی نیازی به صادرات نفت نداشتیم. 08/26/1397 - 08:49
اشتراک در آفریقا