نمایش 1 - 1 از 1
سازمان حفاظت از محیط زیست برای جلوگیری از رها شدن زباله‌های پلاستیکی در طبیعت، طرح پولی شدن کیسه‌ها را ارائه کرده است. 08/28/1397 - 10:15
اشتراک در کیسه‌های پلاستیکی