نمایش 1 - 2 از 2
با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد؛ اسلام آبادخبر: آئین رونمایی از ٣ جلد کتاب فنی مهندسی در اداره فنی و حرفه ای اسلام آباد غرب با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد. 10/27/1397 - 13:22
با حضور مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد؛ اسلام آبادخبر: با حضور مسئولین استانی و شهرستانی،همایش « چهل جشن کتاب ، چهل شهر،چهل نویسنده» در مجتمع فرهنگی هنری غدیر اسلام آبادغرب برگزار گردید. 08/29/1397 - 13:31
اشتراک در پایتخت کتاب