نمایش 1 - 1 از 1
در بازدید دادستان و اعضای شورای ترافیک اسلام آبادغرب صورت گرفت؛ اسلام آبادخبر: دادستان و اعضای شورای ترافیک شهرستان از نقاط حادثه خیز درون شهری و برون شهری اسلام آبادغرب بازدید و نظرات کارشناسی خود را جهت رفع این مشکلات رائه نمودند. 10/18/1397 - 20:31
اشتراک در نقاط حادثه خیز