نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شبکه دامپزشکی اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: رئیس شبکه دامپزشکی اسلام آبادغرب از واکسیناسیون رایگان بیش از 200 هزار راس دام در این شهرستان علیه بیماری تب برفکی خبر داد. 11/29/1397 - 10:41
اشتراک در تب برفکی