نمایش 1 - 2 از 2
گزارش تصویری؛ اسلام آبادخبر: مسئولین استانی وشهرستان با حضور در منزل15شهید و و 2 جانباز سرافراز 70 درصد با خانواده شهدا و ایثارگران شهرستان اسلام آبادغرب دیدار و ازآنان دلجویی نمودند. 02/24/1398 - 12:59
گزارش تصویری؛ اسلام آبادخبر: مسئولین استانی وشهرستان با حضور در منزل13شهید با خانواده شهدای شهرستان اسلام آبادغرب دیدار و ازآنان دلجویی نمودند. 02/22/1398 - 13:28
اشتراک در دیداربا خانواده شهدا