نمایش 1 - 1 از 1
اسلام آبادخبر: رئیس جمهور آمریکا به سبب داشتن دیدگاه های اقتصادی، جنگ سایبری را به رویارویی نظامی ترجیح می دهد و برنامه او برای ایران هم در این چارچوب است. 03/01/1398 - 14:07
اشتراک در بلوف