نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلام آباد غرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلام آباد غرب گفت: روحیه ایستادگی و مقاومت امام راحل (ره)،امروز به عنوان یک الگو برای مقابله با دشمنان است. 03/13/1398 - 14:16
اشتراک در روحیه ایستادگی و مقاومت