نمایش 1 - 1 از 1
با حضور مسئولین شهرستان و دانش آموزان برگزار شد؛ اسلام آبادخبر: مراسم افتتاحیه طرح هجرت۳ در کانون شهید فهمیده اسلام آباد غرب با حضور مسئولین شهرستان و دانش آموزان برگزار شد. 04/10/1398 - 13:38
اشتراک در طرح هجرت سه،اسلام آبادغرب