نمایش 1 - 1 از 1
اسلام آبادخبر: واژه اورامان یا هورامان از دو بخش اهورا و مان به معنى خانه، جایگاه و سرزمین تشکیل شده است. اورامان یعنى سرزمین اهورایى و جایگاه اهورا مزدا. 04/11/1398 - 12:24
اشتراک در اورامان