نمایش 1 - 1 از 1
روایت یک جنایت؛ اسلام آبادخبر: 31 پس از واقعه تلخ قتل عام مردم در بیمارستان اسلام آبادغرب بدست منافقین کوردل، بازخوانی این جنایت به همت بنیاد هایلیان در محوطه همان بیمارستان با حضور خانواده شهدا و اصحاب رسانه صورت گرفت. 05/05/1398 - 14:56
اشتراک در بازخوانی قتل عام مردم