نمایش 1 - 1 از 1
با حضور پرشور مردم و مسئولین شهرستان برگزار شد؛ بازسازی واقعه غدیر خم در اسلام آبادغرب با حضور پرشور مردم و مسئولین شهرستان برگزار شد. 05/29/1398 - 15:27
اشتراک در بازسازی واقعه غدیر خم