نمایش 1 - 1 از 1
در استقبال از ماه محرم صورت گرفت؛ در استقبال از ماه محرم محفل عاشورائیان شهرستان درمسجدامیرالمؤمنین اسلام آباد غرب برگزار شد. 06/07/1398 - 15:05
اشتراک در محفل عاشورائیان