نمایش 1 - 2 از 2
گزارش؛ پس از سال ها که دلیل فاجعه‌ای زیست محیطی تلف شدن هرساله آبزیان رودخانه راوند اسلام‌آبادغرب مشخص شد از مسئولین امر پیگیری بعمل آمد که روند حقوقی این پرونده به کجا رسیده است. 10/23/1399 - 10:43
رئیس امور آب شهرستان اسلام آباد غرب مطرح کرد: رئیس امور آب شهرستان اسلام آبادغرب گفت: لایروبی ۶۰ الی ۷۰ درصد رودخانه راوند توسط اداره آب شهرستان اسلام آبادغرب انجام شده است. 09/25/1398 - 16:59
اشتراک در رودخانه راوند