نمایش 1 - 3 از 3
در بیست و یکمین جلسه ستاد مدیریت ویروس کرونا مطرح شد؛ در بیست و یکمین جلسه ستاد مدیریت ویروس کرونا، سلامت اسلام آبادغرب در وضعیت قرمز اعلام شد و بر تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید گردید. 03/25/1399 - 15:33
مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه خبر داد: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: مدارس استان با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی از ۲۷ اردیبهشت به منظور رفع اشکال دانش آموزان بازگشایی می شود. 02/25/1399 - 05:50
فرماندار اسلام آبادغرب در نوزدهمین جلسه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا: ‍ فرماندار اسلام آباد غرب در نوزدهمین جلسه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: خودمراقبتی، رعایت پروتکل های بهداشتی و توجه به طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی سیرصعودی ویروس کرونا رامیتواندمتوقف کند. 02/24/1399 - 16:36
اشتراک در ویروس کرونا