نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد: رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اسلام آبادغرب از اجرا و اتمام واکسیناسیون رایگان تب مالت و طاعون نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد. 10/17/1399 - 21:11
اشتراک در واکسیناسیون رایگان