نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه شهرستان دالاهو مطرح کرد: امام جمعه شهرستان دالاهو گفت: با حمله موشکی به عین الاسد هیمنه ابرقدرتی آمریکا فرو ریخت و تسخیر کنگره واقعیت توحش جامعه آمریکا را نشان داد. 10/18/1399 - 20:01
اشتراک در توحش جامعه آمریکا