نمایش 1 - 1 از 1
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آبادغرب: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت: کشورهای خارجی بسیاری از عوارض واکسن های خارجی را به ما نمی گویند و یا اینکه در نژادهای مختلف بروز عوارض ها با هم تفاوت دارد. 10/20/1399 - 12:18
اشتراک در متخصصان داخلی