نمایش 1 - 1 از 1
خدمت بی منت؛ گروه جهادی شهید گل آور بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نوراسلام آبادغرب در روستای برزه از روستاهای کم برخوردار حومه شمالی شهرستان به خدمت رسانی پرداختند. 10/21/1399 - 12:45
اشتراک در گروه جهادی شهید گل آور