نمایش 1 - 1 از 1
گزارش؛ پس از سال ها که دلیل فاجعه‌ای زیست محیطی تلف شدن هرساله آبزیان رودخانه راوند اسلام‌آبادغرب مشخص شد از مسئولین امر پیگیری بعمل آمد که روند حقوقی این پرونده به کجا رسیده است. 10/23/1399 - 10:43
اشتراک در تلف شدن هزاران ماهی