نمایش 1 - 2 از 2
مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیر کمیته امداد امام(ره) شهرستان اسلام آبادغرب گفت: خیرین مرکز نیکوکاری شهرستان اسلام آبادغرب امسال بیش از ۵۶۹ میلیون ریال به نیازمندان اسلام آبادی کمک کردند. 08/09/1395 - 10:47
 تعامل258 خیر با مرکز نیکوکاری اسلام آبادغرب/اطعام 100 یتیم از سوی یکی از قضات دادگستری شهرستان کیانی خبر داد: اسلام آباد خبر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره ) شهرستان اسلام آبادغرب گفت: هم اکنون 258 خیر با مرکز نیکوکاری شهرستان اسلام آبادغرب تعامل دارند. 04/25/1394 - 10:31
اشتراک در مرکز نیکوکاری