نمایش 1 - 4 از 4
مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب گفت: حامیان از ابتدای سال جاری تاکنون چهار میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال به ایتام تحت حمایت و ۹۹۷ میلیون ریال به فرزندان خانوارهای مشمول طرح محسنین در این شهرستان اعطا کرده اند. 10/22/1395 - 13:59
مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیر کمیته امداد شهرستان اسلام آبادغرب گفت: حامیان نیکوکار امسال بیش از یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون ریال به ایتام اسلام آبادغربی مساعدت کردند که این میزان کمک از رشد ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است. 08/12/1395 - 11:34
مدیر کمیته امداد اسلام آبادغرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیر کمیته امداد اسلام آبادغرب گفت: حامیان نیک اندیش در سال گذشته بیش از 6 میلیارد و 547 میلیون ریال به ایتام و خانوارهای مشمول طرح محسنین در شهرستان اسلام آبادغرب اهدا کردند. 03/18/1395 - 12:50
جذب 533 حامی جدید جهت حمایت از ایتام اسلام آبادغرب/کمک بيش از 910   ميليون ريالی نيکوکاران به ايتام و خانوارهاي محسنين کیانی خبر داد: اسلام آباد خبر: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آباد غرب گفت: از ابتداي سالجاري تا پایان تیر ماه ، حاميان نيکوکار بيش از 910 ميليون و 203 هزار ريال به ايتام و خانوارهاي محسنين تحت حمايت کميته امداد اين شهرستان مساعدت کردند. 05/06/1394 - 10:50
اشتراک در ایتام