نمایش 1 - 2 از 2
با توجه به آمار بالای بیکاری در شهرستان اسلام آبادخبر: کارخانه مانیزان قابلیت تولید ۵۵۰تن لبنیات را با مدرنترین دستگاههای موجود با اشتغال بیش از ۸۳۰نفر در دو شیفت دارد ولی بدلیل نبود سرمایه در گردش امروز مانیزان روزانه ۸۰تن تولید با 430 نفر نیرو دارد. 03/05/1397 - 10:09
گزارش/ اسلام آبادخبر: استاندار کرمانشاه در سفری یک روزه به شهرستان اسلام آباد غرب آمد. 02/12/1395 - 17:59
اشتراک در مانیزان