نمایش 141 - 141 از 141
روحانی: چیزی را امضا نکرده ایم! علی رغم اظهار نظر رئیس جمهور درباره عدم امضای توافق توسط ایران، اسناد منتشر شده حاکی از امضای مسئولان ایرانی پای توافق هسته ای است. 06/10/1394 - 08:33

صفحه‌ها

اشتراک در برجام