نمایش 1 - 3 از 3
اسلام آبادخبر: هیات‌های قضایی دیوان عدالت اداری ایران و ایتالیا برای بررسی و آشنایی با بخش‌های مختلف قوانین و مقررات دو کشور در نشست مشترکی در رم شرکت کردند. 11/25/1396 - 07:17
اسلام آبادخبر: رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان از یکی از بزرگترین مراکز جهانی پزشکی هسته‌ای درمان سرطان در شمال ایتالیا بازدید کرد. 07/15/1396 - 10:27
یادداشت: مسلم معین اسلام آبادخبر: سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه را باید یک بازی در خانه حریف ارزیابی کرد که رئیس جمهور کشورمان با سه گل به خودی نشان داد مربی خوبی برای رقم زدن تئوری ناقص الخلقه بازی "برد-برد" نیست. 11/09/1394 - 11:06
اشتراک در ایتالیا