نمایش 1 - 5 از 5
پیام تسلیت رئیس دانشگاه/ اسلام آبادخبر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب به مناسبت درگذشت عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب پیام تسلیتی صادر کرد. 10/14/1396 - 13:25
رئیس دانشگاه آزاد اسلام‌آباد غرب مطرح کرد/ اسلام آبادخبر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب، انس با قرآن و مطالبه گری را از الزامات دانشجویی دانست. 09/16/1396 - 11:57
رئیس دانشگاه آزاد اسلام‌آباد غرب مطرح کرد/ اسلام آبادخبر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب، انس با قرآن و مطالبه گری را از الزامات دانشجویی دانست. 09/16/1396 - 11:01
اسلام آبادخبر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی سرپرست واحد اسلام آباد غرب را منصوب کرد. 08/13/1396 - 13:15
اسلام آباد خبر: مدیر کل هیئت امنای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در صدر هیئتی به همراه دکتر محبی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه از واحد اسلام آباد غرب بازدید بعمل آورد. 03/10/1395 - 08:13
اشتراک در دانشگاه آزاد اسلامی