نمایش 1 - 3 از 3
توسط اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان صورت گرفت؛ اسلام آبادخبر: با اجرای ویژه برنامه ای با حضور مسئولین شهرستان در دبستان آیندگان مسکن مهر اسلام آباد غرب بسته های فرهنگی به دانش آموزان مسکن مهر اسلام آباد غرب اهدا گردید. 10/17/1396 - 10:10
اسلام آبادخبر: شامگاه روز گذشته جسد جوانی 26 ساله در یکی از بلوک های مسکن مهر اسلام آباد غرب کشف شد. 08/28/1396 - 12:52
شهروند خبرنگار/ اسلام آبادخبر: خبر های ارسالی از اهالی شهرک مسکن مهر شهید نژادرضایی اسلام آبادغرب حاکی از این است که؛ مردم این منطقه با مشکل آنتن دهی ضعیف تلفن همراه و مشکل اینترنت مواجه هستند. 08/20/1395 - 14:41
اشتراک در مسکن مهر اسلام آبادغرب