نمایش 1 - 2 از 2
مدیر جهاد کشاورزی اسلام‌آباد غرب خبر داد: مدیر جهاد کشاورزی اسلام‌آبادغرب با اعلام خبرجشن برداشت چغندرقند در اسلام آبادغرب، گفت: 7 هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در اسلام آبادغرب اجرا شده است. 05/22/1398 - 14:35
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب از برداشت 200 هزار تن چغندرقند از مزارع شهرستان در سال زراعی جاری خبر داد. 09/17/1395 - 13:26
اشتراک در چغندرقند