نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت/ اسلام آبادخبر: واقعیت این است که این فقر و بیکاری طی یک شب یا چند روز و ماه به وجود نیامده و سیاست های مختلف کم توجهی دولت های متعدد بعد از دفاع مقدس و ایام بازسازی مناطق جنگ زده در آن نقش داشته است. 10/16/1395 - 08:48
اشتراک در گورخوابی