نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت:جلیل محمدی به بهانه صدور منشور حقوق شهروندی/ اسلام آبادخبر: جلیل محمدی فعال اجتماعی، سیاسی به بهانه صدور منشور حقوق شهروندی در یادداشتی نوشته؛ حقوق شهروندی کاغذی که دردی از مردم دوا نمی کند! 10/20/1395 - 10:02
اشتراک در منشور کاغذی