نمایش 1 - 1 از 1
سروده شاعر پیشکسوت اسلام آبادی حاج روح اله شرفی؛ اسلام آبادخبر: شاعر پیشکسوت اسلام آبادی حاج روح اله شرفی به مناسبت درگذشت یار دیرین انقلاب مرثیه ای نو سروده است. 10/21/1395 - 11:43
اشتراک در روح اله شرفی