نمایش 1 - 1 از 1
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس خبر داد: اسلام آبادخبر: فرهاد تاب مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی زاگرس از آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی اسلام آبادغرب تا پایان سالجاری خبر داد. 11/24/1396 - 19:54
اشتراک در پتروشیمی اسلام آبادغرب