نمایش 1 - 3 از 3
مدیر امور آبفای اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر آبفای اسلام آبادغرب از تامین آب شرب سالم و بهداشتی مناطق زلزله زده غرب استان کرمانشاه توسط آبفای اسلام آبادغرب خبر داد. 08/23/1396 - 16:42
مدیرآبفای اسلام آبادغرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیر آبفای اسلام آبادغرب گفت: مردم باید به علت گرما در فصل تابستان مصرف درست را رعایت نمایند تا آب رسانی به اکثر نقاط شهر با افت فشار آب همراه نباشد. 05/08/1396 - 09:39
مدیر امور آبفای اسلام آبادغرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیر آبفای اسلام آبادغرب گفت: یکی از معضلات و فرهنگ های غلط در مصرف بی رویه آب این است که مردم می گویند؛ پول آب مصرفی را خودمان پرداخت می کینم در حالی که این آب متعلق به همه مردم است. 03/28/1396 - 10:51
اشتراک در آبفا