نمایش 1 - 6 از 6
مهندس کریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: اسلام آبادخبر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: کشاورزی اسلام آبادغرب در گرو توسعه کشت کلزا است و رعایت تناوب زراعی مناسب لازمه هر کشت موفق است. 05/14/1398 - 12:53
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب مطرح کرد: اسلام آبادخبر: مدیر جهادکشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب از رشد دو برابری سطح زیر کشت نخود پائیزه در اسلام آبادغرب خبر داد. 04/24/1398 - 14:23
آغاز برداشت کلزا و گندم دراسلام آباد غرب؛ اسلام آبادخبر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب با اعلام آغاز برداشت کلزا و گندم دراسلام آباد غرب، از پیش بینی برداشت 80 هزار تن گندم و 4500 تن کلزا از مزارع شهرستان خبر داد. 04/04/1398 - 16:00
مدیر جهادکشاورزی اسلام آباد غرب مطرح کرد: اسلام آباد خبر: مدیر جهادکشاورزی اسلام آباد غرب گفت: کشاورزان اسلام آبادی بیشترین تولید کلزا در سطح استان داشته اند. 04/31/1397 - 08:55
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب خبر داد: اسلام آبادخبر: مدیر جهاد کشاورزی اسلام آبادغرب گفت: در 5 مرکز خرید فعال در شهرستان، 62 هزارو 110 تن محصول گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان خریداری شده که پیش بینی می شود این رقم به 85 هزار تن برسد. 05/02/1396 - 15:33
در بازدید از مزرعه نمونه کلزای شهرستان مطرح شد: اسلام آبادخبر: فرماندار اسلام آبادغرب در بازدید از مزرعه نمونه کلزا در بخش حمیل به کشاورزان توصیه نمود: کشاورزان اسلام آبادغرب محصولات جایگزین نظیر کلزا با نیاز آبی کم کشت نمایند. 04/08/1396 - 13:45
اشتراک در کلزا